Dicționarul învățământului profesional

Dicționarul învățământului profesional

Școală profesională, liceu tehnologic, sistem dual. Scurt ghid de înțelegere a învățământului profesional din România.

11.11.2019

De Nicoleta Coșoreanu, ilustrație de Roma Gavrilă

Odată ce termină clasa a opta, elevii au două opțiuni de a-și continua studiile. Pot alege învățământul cu durata de patru ani – liceul –, pe filieră teoretică, vocațională sau tehnologică, în urma căruia pot merge mai departe către învățământul superior: facultate. Sau pot opta pentru învățământ pe o perioadă de trei ani, cel din școlile profesionale și duale.

Cele mai recente date legate de numărul de elevi care învață în liceele tehnologice apar în ultimul raport privind starea învățământului preuniversitar, publicat în 2018 de Ministerul Educației. În anul școlar 2017-2018, din totalul adolescenților cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, 74,4% mergeau la liceu, iar 31,1% din total erau înscriși la liceele tehnologice.

Iată un scurt ghid despre cum funcționează învățământul profesional din România.

Calificări profesionale. Nivelurile de calificare profesională, cunoscute și drept clasificare ISCED (Clasificare Internațională Standard a Educației), corespund fiecărui nivel de pregătire, de la educație timpurie (nivel 0) până la doctorat (nivel 8). Învățământul profesional și dual se încadrează, în funcție de durată și de ceea ce studiază elevii, la nivelurile 3 și 4. Programele de la nivelul 3 le oferă elevilor o instruire mai variată, specializată și aprofundată decât programele din gimnaziu (nivel 2). Sunt mai diferențiate, oferă mai multe opțiuni din care elevii pot alege, iar profesorii sunt deseori calificați în materiile sau domeniile de specializare pe care le predau, în special la clasele mai mari.    

Profiluri tehnologice. Programele de studiu de pe filiera tehnologică durează patru ani, iar la final absolvenții primesc atât o diplomă pentru absolvirea liceului, cât și calificarea de „tehnician”, calificare profesională de nivel 4 (de exemplu: tehnician în gastronomie, tehnician în proiectare industrială, supervizor tehnician de calcul, proiectant de mobilă). Mai mult decât atât, absolvenții care promovează examenul de Bacalaureat la profilurile tehnologice se pot înscrie la facultate.

În cazul în care aleg să-și încheie studiile odată cu terminarea celor zece clase obligatorii, elevii de la profilurile tehnologice se pot înscrie la un stagiu de practică de 720 de ore prin care pot obține o calificare profesională de nivel 3 (de exemplu, bucătar, sudor, brutar, tâmplar).

Școala profesională. Acest tip de învățământ durează trei ani, iar la final absolvenții primesc un certificat de calificare profesională de nivel 3 – „muncitor calificat”. De asemenea, primesc și un certificat de absolvire a învățământului obligatoriu. Elevii beneficiază de „bursa profesională”, un program social național care oferă 200 de lei pe lună pentru elevii din învățământul profesional cu durata de trei ani. La finalul studiilor, absolvenții se pot angaja direct sau pot da un examen de diferență la disciplinele pe care nu le-au studiat și se înscriu în clasa a XI-a la o filieră tehnologică pentru a-și continua studiile (după cei trei ani de profesională, vor urma alți doi la profilul tehnologic: clasa a XI-a și clasa a XII-a În 2017, 29.028 de elevi s-au înscris în învățământul profesional (inclusiv învățământ dual) pe 36.781 de locuri. Dintre aceștia, 2.528 au fost înscriși în învățământul dual. În ultimii ani, numărul de locuri pentru învățământul profesional a crescut treptat, la peste 38.000 în 2019 și peste 52.000 în anul școlar curent. Cei mai mulți elevi din școlile profesionale învață la profiluri de transporturi, alimentație publică și construcții de mașini.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic. Diferența dintre învățământul dual și învățământul profesional tradițional este dată de faptul că învățământul dual este organizat la inițiativa operatorilor economici. Aceștia au calitatea de potențiali angajatori (atunci când elevii termină școala) și de parteneri de practică. De asemenea, cifra de școlarizare anuală pentru învățământul dual se stabilește pe baza solicitărilor agenților economici. Colaborarea liceu-operator economic-elev se face pe baza unui contract individual de pregătire practică încheiat între cele trei părți, în care apar drepturile și obligațiile fiecăruia. Elevii învață trei ani în clasele duale și ponderea de pregătire practică a elevilor crește treptat pe parcursul celor trei ani: în clasa a IX-a este de 20%, într-a X-a de 40%, iar într-a XI-a de aproximativ 75%. În prezent, absolvenții învățământului dual pot obține calificare profesională pentru nivelurile 3 și 4, iar la terminarea liceului se pot angaja la operatorul economic cu care școala a încheiat contract.

Operatorii economici implicați în învățământul dual încheie contracte de parteneriat atât cu liceul în care există clasele duale, dar și cu autoritățile județului în care se află liceul respectiv și cu elevii sau reprezentanții lor legali. Operatorii economici care încheie contract de parteneriat pentru organizarea claselor de învățământ dual beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și altor contribuții la bugetul de stat și participă la procesul de selecție la admiterea în învățământul dual și la examenul de certificare. Aceste firme plătesc elevilor o bursă cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice (minim 200 de lei).

Materiile studiate. Indiferent că vorbim de profilul tehnologic sau de școală profesională, materiile de bază precum limba română, matematică, istorie, geografie sau fizică fac în continuare parte din orar. Ele sunt completate de discipline tehnologice, care diferă în funcție de profilul pe care îl urmează elevul, respectiv de meseria pe care o învață.


Acest articol a fost publicat cu sprijinul Emerson Professional Tools.

 

Nicoleta Coșoreanu

Reporter

Exploratoare de sisteme. Ale celor de legi, în educație, și ale celor de joc, în sport.  

Roma Gavrilă

Ilustratoare

Face ilustrație și bandă desenată; ocazional, face sushi pentru prieteni.

CUVINTE-CHEIE

liceu profesională sistem

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii similare necesare funcționării site-ului, analizării performanței, pentru a-ți oferi conținut personalizat după interese și preferințe, precum și pentru activitatea noastră de publicitate online. Detalii despre despre cookie-uri și gestionarea lor in Politica de Cookies
Accept toate cookie-urile